Efter åtta veckor hos oss är det idag Carolines sista dag hos oss. Hon har under sin tid här hunnit genomföra en omvärldsanalys, gått ett program, hållit workshop och blivit en viktig del i kulturen här på kontoret.

”Hur känns det nu när åtta veckor har kommit och gått?”

Till en början kände jag nervositet gällande vilka uppgifter jag skulle ta ansvar för och om mina kunskaper från Arbetsvetarprogrammet skulle vara relevanta för att lösa dem. Jag blev så tagen och imponerad av den kunskap, professionalitet och erfarenhet som jag upplevde på Ledarstudion. Nervositeten skingrades då jag möttes av nyfikenhet, omtanke och genast blev inbjuden och fick insyn i hur de jobbar och förhåller sig till varandra.

Av mina handledare, Lena och Albert, fick jag uppdraget att göra en omvärldsanalys som skulle löpa under hela min praktikperiod. Jag fick själv äga, ta ansvar för både leverans och upplägg av uppdraget vilket var utmanande. Att få utforska, testa och lära på egen hand i kombination med vägledning från Lena och Albert under uppdragets gång resulterade i en lärorik resa och en intressant slutprodukt!

”En stor kunskap, professionalitet och erfarenhet”.


”Vilka lärdomar tar du med dig?”

Att få ha ett eget uppdrag och ansvar för metodval och planering gav mig verkligen möjlighet att tillämpa kunskaper från utbildningen i praktiken i kombination med att få jobba med ett verkligt behov i skarpt läge gav mig perspektiv och insikter i hur utbildningen från Arbetsvetarprogrammet förhåller sig till arbetslivet.

Utöver uppdraget så fick jag den fina möjligheten att gå programmet Det Personliga Uttrycket hos Ledarstudion. Programmet har bidragit till lärdomar om kommunikation, mina värderingar och min personlighet – det har gjort mina styrkor synliga och jag har fått verktyg för att kunna omsätta kunskapen om dem praktiskt.

”Var det några utmaningar du stötte på?”

Jag kände en utmaning i att självständigt planera och genomföra uppdraget både tidsmässigt och metodmässigt. Även att presentera arbetet som blev relativt omfattande, i ett kortfattat format både muntligt och skriftligt, kände jag en stor ödmjukhet inför. Alla kollegor är sådana proffs på kommunikation. Jag ville att arbetet skulle kännas relevant och att presentationen skulle intressera dem.

En annan utmaning var att utifrån en brief lägga upp arbetet, både tids- och metodmässigt själv. Att planera tidsramar, storlek och innehåll menar hon är både intressant och lärorikt.

”Avslutande tanke?”

Jag är tacksam för möjligheten att få göra min praktik på Ledarstudion och att båda mina handledare samt övrig personal tagit sig tid och delat med sig av kunskaper. Jag har mötts av en fin generositet vad gäller att få delta i verksamhetens olika funktioner, bjudits in att delta i flera sammanhang vilket givit mig ett bredare perspektiv och förståelse för helheten.


Avslutande ord från Lena

Arbetet Caroline har gjort under sin tid hos är någonting vi kommer använda framöver när vi jobbar vidare med hur kommunikationen från oss kan bli ännu mer relevant och i linje med våra värderingar och mål. Vi vill även skicka ett stort tack till Caroline för den värme och kunskap hon har delat med sig under tiden!

Lena Ahlström
VD & grundare, Ledarstudion