“Varma grupper”

Jag hör från deltagare att teamprestationer ökar med 50% när alla känner sig inkluderade. Låt den tanken sjunka in!

Om det inte stämmer för alla, så vet vi i alla fall att team som presterar mycket bättre än andra populärt kallas för ”varma grupper”.
En hel del studier har gjorts på högpresterande team både i näringslivet och i forskarvärlden. Kort och gott kan dessa summeras med att: de mest framgångsrika teamen har byggt en känsla av psykologisk säkerhet, trygghet och avsevärt stärkt sin lyhördhet för varandra.

Om en person i ett team inte har den kunskap som behövs, kan någon annan fylla den luckan. Men om en person i teamet inte trivs, saknar den positiva känslan och skapar relationsproblem, så påverkar det hela teamet. Förståelsen för utmaningarna och varandra är sämre och de kreativa lösningarna kanske uteblir. Resultaten blir lidande.

Dessa insikter grundar sig på att i ett team pågår hela tiden olika processer.
I varma grupper eller team vågar medlemmarna ställa ”dumma” frågor, alla medlemmar får komma till tals och ingen ska behöva känna sig obekväm.
Inom alla team pågår det hela tiden tre olika sorters processer:
1) Kognitiva – kunskapsutbyten,
2) Affektiva – känslor och relationer,
3) Beteende – vad alla gör när de ägnar sig åt sina uppgifter och varandra.

Den första processen handlar om de kunskaper och tankar teamet delar med varandra. Den andra  om känslor och hur medlemmarna i teamet är mot varandra, vilka värderingar som råder.  Den tredje processen definierar vad som görs i teamet, hur grupper löser sina uppgifter, själva eller tillsammans..

Ja, alla känner ju till uttrycket att kedjan inte är starkare än dess svagaste länk…

Jag fick ta del av en studie inom detta ämne på min semester för 6 år sedan och satt på stranden och läste, log och tänkte: men det är ju det här vi har gjort i 10 år!

När jag startade Ledarstudion 2002 med fokus på enskilda individers träning hade jag ingen tanke på att vi skulle förbättra hela gruppens prestation när de tränade tillsammans hos oss – men i efterhand känns det ju självklart att det blev så! Att arbeta med individers träning i skarpa grupper och därigenom utveckla en otrolig teamförmåga är något som vi nu jobbar med dagligen. Resultatet blir varma grupper.

Vi tränar människors beteenden och fokuserar på känslan. De får möjligheten att stärka sin självkänsla och sig själva i många fler lager och facetter, det som inte händer genom att bara lyssna på ett föredrag eller läsa en bok. En deltagare från Ericsson sa i början av vår verksamhet. ”jag trodde jag skulle bli någon annan men jag blev en mycket bättre jag själv” och det är något som verkligen är viktigt för oss. Andra referensexempel på ledningsgrupper som anlitat oss är: flera av AP-fonderna, Akademiska Hus, Vasakronan, PwC, Clas Ohlsson och många, många fler där varje situation är unik. Det alla har gemensamt är att när många grupper från samma organisation tränar på redskapen stärker det hela organisationens förändringsförmåga och kultur.

Vårt arbete på Ledarstudion har de senaste 10 åren byggt på träningsmoment som stärker de affektiva processerna och beteendeprocesserna. Träningen och verktygen skapar det som kallas Kollektivt Intelligenta Team, vilket du kan läsa mer om hur vi jobbar med på vår hemsida via länken nedan:

Kollektivt Intelligenta Team

Början av 2019 har varit otroligt spännande för oss!

Vi har också fått uppdrag där ett företag bokat hela Ledarhuset med våra 1000 kvadrat, 8 studior, 4 våningar och 2 terrasser. Lokalerna passar utmärkt för olika konferenser och kick-off med syfte att stärka organisationens förändringsförmåga och kultur.

Vi har några dagar tillgängliga där du kan hyra hela eller delar av huset och kanske komplettera med ett interaktivt föredrag eller workshop. Eller varför inte låta oss designa hela konferensen?

Människor kommer inte ihåg det du säger, men de minns känslan du skapar. Det tränar vi på! Vi fortsätter med våra två spår Skräddarsydda lösningar och Öppna Program för att utforska sig själv och sitt team och hela tiden bli bättre på att kommunicera.

Att ta några timmars Individuell träning inför ett hyllningstal eller bli rustade inför en bolagsstämma eller större affär är fortsatt en starkt efterfrågad träning.

Välkomna att höra av er inför hösten, vår träning vänder sig som alltid till medarbetare på alla nivåer likväl som till högre chefer.

Jag och alla mina kollegor vill önska er alla deltagare, kunder och vänner en härlig sommar och ledighet!

Lena Ahlström
VD & Grundare